MindMANAGER Licens PROGRAMMER

MINDMANAGER TIL VIRKSOMHEDER

MindManager Enterprise er designet til teams på 5 eller derover og er kun tilgængelig inden for MindManager Enterprise-licensprogrammet. Dette program inkluderer avancerede funktionssæt, SharePoint funktionalitet, en forenklet opsætning for administratorer. Mindjet Software Assurance and Support Services (MSA) giver Enterprise-kunder:

  • Enkeltnøgleinstallation

  • Installation og udrulning på netværk til større organisationer

  • Mængde og kumulative licensrabatter

  • Mulighed for nedgradering

  • Umiddelbar adgang til opdateringer og nyeste udgivelser

  • Udvidet service og support

MindManager

MINDMANAGER TIL Uddannelsesinstitutioner

Lærere, studerende og administratorer kan alle bruge MindManager og diagrammer som virtuelle tavler til at fange, organisere og kommunikere deres bedste tænkning. Kontakt os for at høre mere om priser og licenser til uddannelsesinstitutioner, eller bestil her.

MINDMANAGER TIL OFFENTLIGE INSTITUTIONER

Offentlige institutioner i rigsfællesskabet (Danmark, Færøerne og Grønland), herunder kommuner, forsvaret, kongehuset, ministerier mv. indkøber MindManager til særlige priser der er eksklusivt begrænset til disse. Kontakt os for at høre mere om priser og licenser til offentlige institutioner, eller Bestil her.

MINDMANAGER TIL NON-PROFIT ORGANISATIONER

Non-profit organisationer, f.eks. fagforeninger, humanitære organisationer mv. tilbydes Mindmanager på særligt fordelagtige vilkår der som oftest beregnes på en individuel vurdering. Det er derfor altid en god ide at kontakte os for at få en dialog om behovet i netop jeres organisation.

MINDMANAGER TIL STUDENTER

Studenter tilknyttet uddannelser/institutioner under og akkrediterende kan købe standard versionen af MindManager til Windows og MAC til en stærkt nedsat pris. Bestil her.